Afmelden als lid

Wij betreuren het dat u overweegt om het lidmaatschap van BV Leiden op te zeggen. Weet u zeker dat u het lidmaatschap van BV Leiden wilt beëindigen? Er zijn namelijk heel veel redenen om lid te blijven. Hoe meer leden, hoe sterker we staan in onderhandelingen en hoe meer we voor u en de andere leden kunnen doen.

Wilt u zich toch afmelden? U kunt het lidmaatschap van BV Leiden schriftelijk beëindigen door opzegging vóór 1 oktober van het lopende kalenderjaar. Bij afmelding na 1 oktober loopt het lidmaatschap door tot het einde van het daarop volgende kalenderjaar. Afmelden kan per mail:i.slats@bvleiden.nl, per post: Stationsweg 41, 2312 AT Leiden, of met het onderstaande formulier:

U krijgt en schriftelijke bevestiging van uw opzegging.

Secretariaat

Stationsweg 26
2312 AV Leiden
E. info@bvleiden.nl
T. 071 5127885
Bereikbaar op ma. di & do.

Nieuwsbrief