Werken aan een toekomstplan voor elk winkelgebied in de Leidse regio

.

Wellicht heeft u er over gehoord of actief meegewerkt aan de regionale Retailvisie. In deze visie werken ondernemers en gemeenten in de Leidse regio samen om haar winkelgebieden te versterken. De trends en ontwikkelingen in o.a. consumentengedrag laten zien dat actie op retailgebied gewenst is.
De gezamenlijke regionale visie geeft richting. Het is nu in eerste instantie aan de ondernemers om de visie om te zetten in concrete plannen voor de toekomst. Omdat we begrijpen dat dit tijd en expertise kost, helpen landelijke en lokale experts u. De inzet van deze experts valt onder Economie071. Economie071 is een regionaal samenwerkingsverband waar ook ondernemers in vertegenwoordigd zijn.

Maatwerkplan per gebied
De experts gaan per gebied (vanaf een bepaalde grootte/samenstelling), samen met de ondernemers en eigenaren, een actieplan opstellen of verder uitwerken. Voor Katwijk, Leiden, Leiderdorp en Zoeterwoude zijn experts van het landelijk opererend Expertteam Winkelgebieden toegevoegd aan het projectteam van Economie071 om ondernemers bij te staan. Oegstgeest en Voorschoten zetten een lokale expert in. Zij zitten allemaal in het projectteam waar ze binnen het kader van de vastgestelde regionale Retailvisie samen kijken naar lokale kansen en mogelijkheden.
We hopen dat de actieplannen in het najaar klaar zijn.

Expertteam Winkelgebieden aan de slag
Welke kansen heeft uw winkel en uw winkelgebied? En waar kunt u elkaar onderling versterken door van elkaars ervaring en expertise te leren? De experts willen voor u concrete maatregelen in ruimtelijk-functioneel-, organisatorisch- en marketingopzicht opstellen.
De experts gaan actief contact opnemen met ondernemers en vastgoedeigenaren. En ze bezoeken ondernemersbijeenkomsten.
De experts gaan vooral naar u luisteren en samen met u kansen inventariseren. Sommige winkelgebieden zijn al begonnen met een toekomstplan en/of acties. Ook die horen de experts graag om zo een totaalbeeld te krijgen van wat er in onze regio gebeurt.

Voorstellen
De leden van het Expertteam Winkelgebieden hebben elk hun aandachtsgebied in Katwijk, Leiden, Leiderdorp en Zoeterwoude. U kunt hen ook zelf benaderen:
- Marc Majolée richt zich op de versterking van gebieden met primair een winkelfunctie: marc@expertteam-winkelgebieden.nl
- Hans Zimmer verkent de mogelijkheden in de gebieden waar het uitgangspunt is een brede mix van winkel- en niet-winkelfuncties, hans@expertteam-winkelgebieden.nl
- Jaap Kaai kijkt naar de woonboulevards, jaap@expertteam-winkelgebieden.nl
Remko Bak is als vierde expert overall betrokken bij het opstellen van de actieplannen.
In Oegstgeest is Laura Platte (platte@oegstgeest.nl) en in Voorschoten Joost van der Hulst (jvdhulst@werkorganisatieduivenvoorde.nl) de contactpersoon.

Meer informatie over de huidige stand van zaken over het project staat op www.economie071.nl/retailvisie.

We hopen dat u samen met ons verder gaat werken aan sterke regionale retail, het belang in ziet van de actieplannen en de ondersteuning van het expertteam waardeert. Zo kunnen we samen, gemeenten én ondernemers, investeren in kansen.

Secretariaat

Stationsweg 26
2312 AV Leiden
E. info@bvleiden.nl
T. 071 5127885
Bereikbaar op ma. di & do.

Nieuwsbrief