Sponsoring mogelijkheden

Sponsoring en profilering binnen BV Leiden vraagt zorgvuldigheid en transparantie. We willen immers de financiën hebben om goede bijeenkomsten te houden, alle leden de kans geven hieraan bij te dragen en iedereen de mogelijkheid geven zich binnen BV Leiden te profileren.

Leden van BV Leiden hebben hiervoor verschillende mogelijkheden, te weten de website, acties en kortingen voor leden en sponsering van een specifiek evenement. In het hiernavolgende wordt dit uiteengezet. U vindt daar ook de juiste contactpersoon.

1. Website

Op de website is het mogelijk bedrijfsberichten te plaatsten. Activiteiten die door een lid worden georganiseerd kunnen op de agenda voor externe evenementen worden geplaatst. Adverteren op de website is niet mogelijk.

Contactpersoon: Irene Slats-van Ommen – Secretariaat - i.slats@bvleiden.nl

2. Acties en kortingen voor leden

Acties voor en door leden zijn gratis en elk lid kan via de commissie ledenservice aangeven wat zij de leden aanbiedt. Te denken valt aan kortingen, speciale acties, cadeautjes, gratis aanvullend advies, proeflessen etc. Elk lid mag één aanbod doen dat indien gewenst aangepast kan worden.

Contactpersoon: Irene Slats-van Ommen – Secretariaat - i.slats@bvleiden.nl

3. Evenementen

Bijna alle evenementen van BV Leiden worden voor een deel door een lid of een derde gesponsord. Bij voorkeur worden de evenementen alleen door leden gesponsord. Soms is de bijeenkomst zo groot of specifiek dat gekozen voor een derde als sponsor. Het is aan de activiteitencommissie om te beoordelen of tot sponsoring door een derde wordt overgegaan.  

Contactpersoon: Irene Slats-van Ommen – Secretariaat - i.slats@bvleiden.nl

Secretariaat

Stationsweg 26
2312 AV Leiden
E. info@bvleiden.nl
T. 071 5127885
Bereikbaar op ma. di & do.

Nieuwsbrief