Samenwerking(sverbanden) BV Leiden

Ondernemers hebben baat bij een goed ondernemersklimaat. Hierbij is samenwerking tussen ondernemers onderling belangrijk, maar ook de samenwerking tussen ondernemers en de lokale overheid. In een collectief kunnen ondernemers meer bereiken dan individueel. De ondernemersvereniging BV Leiden bestaat dus bij de gratie van verbondenheid en samenwerking.
Echter, ook als ondernemersvereniging kan je niet functioneren als een eiland. De BV Leiden ziet dan ook het belang in van overleg en samenwerking met andere ondernemersorganisaties in de stad en de regio. De BV Leiden is op lokaal, regionaal en provinciaal niveau actief in de volgende samenwerkingsverbanden.

Lokaal: Ondernemend Leiden
Sinds een aantal jaren zoeken ondernemersorganisaties in Leiden elkaar steeds meer op. In juni 2011 heeft dit geresulteerd in het visiedocument 'Op weg naar een complete stad' van de Commissie Stadsbreed van het Ondernemersfonds Leiden. Sinds april 2012 komen de voorzitters van verschillende ondernemersorganisaties in Leiden regelmatig op een informele wijze samen. Dit zogenaamde 'voorzittersoverleg' krijgt in februari 2013 een officiële status: stichting Ondernemend Leiden wordt opgericht en er wordt een bestuurssecretaris aangesteld die de voorzitters ondersteunt in de belangenbehartiging. In Ondernemend Leiden zit BV Leiden aan tafel met Ondernemersfonds Leiden, Centrummanagement Leiden, OV Bio Science Park en het PBO. Op dossiers als bedrijventerreinen, economie, bereikbaarheid en parkeren wordt onderlinge afstemming bereikt en zoveel mogelijk met één stem gesproken richting gemeente en provincie.

Regionaal: Koepel Leidse Regio
Op regionaal gebied is de BV Leiden ook actief. BV Leiden is de voorzitter van de Koepel Leidse Regio, waarin ondernemersverenigingen uit Leiderdorp (LOV), Oegstgeest (PVOO), Voorschoten (OVV) en Zoeterwoude (BIZ Grote Polder) samenkomen. Binnen dit verband wordt overleg gepleegd en afstemming bereikt op zaken die gemeentegrenzen overstijgen. BV Leiden neemt in dit overleg ook de zaken mee die op lokaal niveau zijn besproken en besloten. Als voorzitter van de Koepel Leidse Regio neemt BV Leiden namens de Koepel Leidse Regio plaats in de stuurgroep van de Economische Agenda Leidse Regio.

Provinciaal: Bedrijfsleven Rijnland
Binnen de provincie Zuid-Holland bestaat Holland Rijnland: samenwerking van en voor veertien gemeenten in het hart van de Randstad. En waar gemeenten zich organiseren, dient ook het bedrijfsleven zich te organiseren. Bedrijfsleven Rijnland is hierop het antwoord.

De Koepel Leidse Regio is een regionaal overleg, ter voorbereiding op het provinciale overleg Bedrijfsleven Rijnland. Naast de Koepel Leidse Regio bestaat Bedrijfsleven Rijnland uit nog twee koepels: Bedrijfsleven Rijn- en Bollenstreek (VBDB) en Rijnstreek Koepelberaad (RKB). Binnen de drie Koepels wordt op regionaal niveau overleg gepleegd, waardoor de afstemming op het niveau van Bedrijfsleven Rijnland efficiënt en soepel verloopt. De afgelopen jaren heeft Bedrijfsleven Rijnland zich vooral succesvol ingezet op het gebied van bereikbaarheid. De aanleg van de RijnlandRoute is een prachtig voorbeeld van wat het georganiseerd bedrijfsleven kan bereiken!

Secretariaat

Stationsweg 26
2312 AV Leiden
E. info@bvleiden.nl
T. 071 5127885
Bereikbaar op ma. di & do.

Nieuwsbrief