Over BV Leiden

Ruim 350 ondernemers uit Leiden en omstreken hebben zich verenigd in ‘BV Leiden’. De vereniging heeft als doel het ondernemersklimaat in de Leidse regio te bevorderen.

De vereniging

  • biedt haar leden een netwerk,
  • ondersteunt de leden met kennis en inspiratie
  • én behartigt de belangen van ondernemers in politiek en maatschappelijk overleg.


Verbinden, inspireren, verdiepen, doen
Dit zijn de vier thema’s waar de vereniging zich op richt. Het zijn de uitgangspunten voor al onze activiteiten. De vereniging verbindt leden met elkaar en met de maatschappij. De leden inspireren elkaar en wij willen onze leden inspireren met onze activiteiten. Wij willen zorgen voor verdieping van kennis onder onze leden.

Voor wie?
BV Leiden is alleen voor ZZP-ers of BV Leiden daar komen alleen maar de grote bedrijven. Het zijn hardnekkige vooroordelen en dan geldt: meten is weten!  Klein en groot ze zijn allebei lid, actief in onze vereniging en bezoeken onze bijeenkomsten. Met het brede palet aan netwerkbijeenkomsten, ledenservice en belangenbehartiging kunnen we daarbij op ieders behoefte inspelen.
Het hele onderzoek kunt u hier lezen, maar de belangrijkste conclusie is dat het vooroordeel niet klopt.

Historie
BV Leiden komt voort uit een fusie van LVI (Leidse Vereniging van Industriëlen) en MKB Leiden .

Secretariaat

Stationsweg 26
2312 AV Leiden
E. info@bvleiden.nl
T. 071 5127885
Bereikbaar op ma. di & do.

Nieuwsbrief