Get connected 071

.

De Economische Agenda Leidse regio werkt aan een verbreding van haar economisch programma op de thema’s Duurzaamheid, Mobiliteit en Arbeidsmarkt van de toekomst. Hiervoor zijn gesprekken gevoerd met zo’n 45 professionals uit de partnerorganisaties van Economie071, waaronder BV Leiden. Dit heeft verkenningen opgeleverd op de drie thema’s bestaande uit een overzicht van landelijke trends, regionale kansen en een mogelijke Economie071 aanpak. De verkenningen vormden de basis voor het verdere gesprek en uitwerking.

Drie werkvelden
De verkenningen zijn 8 juni gedeeld en concreet gemaakt tijdens de sessie Get Connected 071! Naast de professionals die men heeft gesproken, waren er ook andere experts uit de vakgebieden van de thema’s. Afkomstig uit de werkvelden onderwijs/kennis, ondernemers en overheid. Ook BV Leiden was aanwezig en dacht mee.

Van droom naar daad
Op 14 juni heeft stuurgroep Economie071 een terugkoppeling gekregen van de opbrengst van Get Connected 071. Met de eigen organisatiedoelen in het achterhoofd hebben de stuurgroepleden (vanuit BV Leiden is dat Erna Kortlang) zich vervolgens ingetekend op de concrete acties. Het programmabureau van Economie071 brengt nu de partners op actieniveau bij elkaar. Dan wordt bepaald hoe projecten concreet worden opgepakt: van droom naar daad! Ook BV Leiden zal hier een bijdrage aan leveren.

Meer informatie over de acties vind je op www.economie071.nl/ontwikkeling

Secretariaat

Stationsweg 26
2312 AV Leiden
E. info@bvleiden.nl
T. 071 5127885
Bereikbaar op ma. di & do.

Nieuwsbrief