Save the date: Startersdag Leiden 14 maart

Op woensdag 14 maart organiseert Startersdagen.com in samenwerking met Economie 071 en Interpolis een gratis startersdag bij mboRijnland in Leiden. De avond bevat veel informatie en kennis over beginnend ondernemerschap en is bedoeld voor starters en eigenaren van een bedrijf tot drie jaar oud of oriënterende starters.
Waarom een startersdag?
70% van de beginnende zelfstandigen en jonge bedrijven blijkt na 18 maanden alweer te zijn gestopt. Zonde! Het gebrek aan een goede voorbereiding is daarvan meestal de oorzaak. Daarom biedt Startersdagen.com de kans op een goede voorbereiding door het organiseren van een startersdag. Het evenement bestaat uit een rijk avondprogramma dat wordt gevuld met een startersmarkt, seminars, workshops en een netwerkborrel.

Programma
De avond bestaat uit een officiële opening en plenaire kennisdeling, een startersmarkt met landelijke en regionale kennispartners en doorlopende seminars en workshops..

Aanmelden
Aanmelden is alvast mogelijk via www.startersdagen.com/leiden2018. Het aanbod aan kennispartners wordt de komende weken aangevuld.

Secretariaat

Stationsweg 26
2312 AV Leiden
E. info@bvleiden.nl
T. 071 5127885
Bereikbaar op ma. di & do.

Nieuwsbrief