Werken aan een toekomstplan voor elk winkelgebied in de Leidse regio

.

Wellicht heeft u er over gehoord of actief meegewerkt aan de regionale Retailvisie. In deze visie werken ondernemers en gemeenten in de Leidse regio samen om haar winkelgebieden te versterken. De trends en ontwikkelingen in o.a. consumentengedrag laten zien dat actie op retailgebied gewenst is.
De gezamenlijke regionale visie geeft richting. Het is nu in eerste instantie aan de ondernemers om de visie om te zetten in concrete plannen voor de toekomst. Omdat we begrijpen dat dit tijd en expertise kost, helpen landelijke en lokale experts u. De inzet van deze experts valt onder Economie071. Economie071 is een regionaal samenwerkingsverband waar ook ondernemers in vertegenwoordigd zijn.

Kennis & Kunde workshops voor Leidse regio

.

Vanuit Economie071 ondersteunen we graag ondernemerschap en (jong) talent. Dat draagt bij aan een gunstig vestigingsklimaat en een bruisende regio. Daarom hebben we het voor regio-ondernemers mogelijk gemaakt om aan te haken bij twee Kennis en Kunde workshops van Centrum Management Leiden. Hierin leer je praktische vaardigheden die direct toepasbaar zijn binnen je bedrijf. De workshops zijn gratis, dus maak gebruik van deze unieke kans om andere ondernemers te ontmoeten en nieuwe kennis op te doen.

BV Leiden lid HiFi Overgaauw weer in de prijzen

.

Al twee jaar op rij de beste HiFi-winkel van Nederland zijn. Dat is wat BV Leiden lid HiFi Overgaauw is. Elke dag wordt er hard gewerkt om die titel in ere te houden. De titel wordt verkregen door het aantal uitgebrachte stemmen in combinatie met beoordelingen van klanten.

De klanten hebben dit al 2 jaar mogelijk gemaakt en dat maakt de Award nog gewilder voor HiFi Overgaauw. “Het is een waardering dat je het zo goed mogelijk probeert te doen. Dat de nieuwe Jugendstill ruimte vol High end audio, waar alle workshops en informatie/luistersessies voor klanten in samenwerking met leveranciers plaatsvinden, een positief effect heeft gehad, was blijkbaar de extra push die nodig was om deze Award in de wacht te slepen. Iedere stem telt!”

Leidse regio verdeeld over regioraad

.

Wel of geen Leidse regioraad? Het is een vraag waar de Leidse regiogemeenten deze week mee worstelen. In Leiden, Oegstgeest en Zoeterwoude hebben de gemeenteraden er de afgelopen dagen over gesproken. Leiderdorp en Voorschoten moeten dat nog doen. In Leiderdorp is wel een informatieavond georganiseerd. Lees hier de artikelen die het Leidsch Dagblad en Unity over dit onderwerp publiceerden.

Expat Centre Leiden magische grens van 100 voorbij

.

De teller van Expat Centre Leiden (ECL) staat per eind maart 2017 op 104 uitgegeven burgerservicenummers. Een mijlpaal! De pieken van inschrijvingen zaten in januari en augustus/september. Vanaf 1 mei gaat het ECL naast Leidse expats ook internationals uit de regio inschrijven. De totalen zullen dan nog verder stijgen. Daarnaast kan vanaf 1 mei een afspraak worden gemaakt via de website van het ECL en is een telefoontje naar de gemeente Leiden voor het maken van een afspraak niet meer nodig. Het Expat Centre Leiden is open op maandag 9.00-13.00, woensdag 13.00-17.00, donderdag 9.00-13.00 en vrijdag 9.00-13.00.

Ruimte voor bedrijven

.

Door Onderzoeksbureau Stec is in opdracht van de provincie Zuid-Holland een raming gedaan naar de uitbreidingsvraag voor bedrijventerreinen. Voor de Leidse Regio wordt tot 2035 voor de de Leidse regio een uitbreidingsvraag verwacht van 23 - 28 hectare. Er is een hard planaanbod van 33,2 hectare waarmee er kwantitatief evenwicht lijkt te zijn.

Gemeente faciliteert verkoop MEOB-terrein aan Consortium A44

.

Op 2 mei 2017 besloot het college van burgemeester en wethouders van Oegstgeest het MEOB-terrein definitief aan te kopen van het Rijksvastgoedbedrijf. De gemeente verkoopt het MEOB-terrein direct door aan het Consortium A44, een samenwerkingsverband van lokale en regionale ondernemers. Wethouder economie Wendelien Tönjann: “Prachtig dat we er na jaren werken in geslaagd zijn om deze overeenkomst voor elkaar te krijgen! Oegstgeest krijgt er een modern en hoogwaardig bedrijventerrein bij waar lokale en regionale ondernemers gezamenlijk eigenaar van zijn. Wat mij betreft een mooi voorbeeld van co-creatie.”  

Denk mee over de invulling van het Cultuurplein

.

Als alles volgens planning verloopt, ligt er volgend jaar april een splinternieuw plein op het dak van de parkeergarage onder de Lammermarkt: het Cultuurplein. Maar wat gaan we er precies mee doen?

Wat een Cultuurplein precies inhoudt, zal de tijd uit moeten wijzen, zegt Pels Rijcken. Het plein grenst aan het Cultuurkwartier, waar De Nobel, het Scheltemacomplex en de Lakenhal zich bevinden. "Om die reden willen ze hier culturele activiteiten gaan organiseren. Wij gaan er vanuit dat we vanaf april kunnen programmeren, tot aan 3 oktober", aldus Pels Rijcken.

Secretariaat

Stationsweg 26
2312 AV Leiden
E. info@bvleiden.nl
T. 071 5127885
Bereikbaar op ma. di & do.

Nieuwsbrief