Nieuw Expat Centre voor Leidse regio

.

De Leidse regio krijgt een professioneel regionaal Expat Centre. Dit op initiatief van Economie071, een samenwerking van ondernemers, overheden en onderwijs- en kennisinstellingen die projecten uitvoert om de regionale economie te stimuleren. Locatie wordt naar verwachting de VVV-brandstore van Leiden Marketing. Bij het regionale Expat Centre kunnen buitenlandse kenniswerkers, expats, terecht met vragen, een gemeentelijke inschrijving of doorverwijzingen naar scholen en verenigingen. Voor bedrijven en gemeenten is het een kennisplek waar zij op de hoogte kunnen blijven van nieuwe trends en ontwikkelingen of afstemming van diverse zaken.

Leidse Ring Noord, samen op weg naar een goed bereikbare regio

.

Een ringweg rond het stadscentrum van Leiden en de dorpskern van Leiderdorp, waar auto's en hoogwaardig openbaar vervoer goed kunnen doorrijden; dat is de Leidse Ring. Op 10 mei hebben de colleges van burgemeester en wethouders van Leiden en Leiderdorp de kaders en het schetsontwerp (de voorkeursuitwerking) van het noordelijke deel van deze route ter vaststelling aangeboden aan hun gemeenteraden. Die nemen daarover in juli een zogeheten kaderbesluit.

Studio Smijtwerk werkt samen

.

Vijf Leidse ondernemers, onder wie drie leden van BV Leiden, bundelen hun krachten in Studio Smijtwerk. Tim Bleijie van de Leidse Pas, Marleen Hogendoorn van Marleen Hogendoorn Media en Marta Klement van Atelier Lukes werken voortaan samen met Robin Jahshan van Robin Media en Bas Schrier van Lemonshotz. Het nieuwe kantoor is op het Kort Rapenburg 10A.

Gemeente Leiden en het bedrijfsleven in Rijnland maken afspraken over behoefte bedrijfsruimte in de Leidse regio

.

Gemeente Leiden en Bedrijfsleven Rijnland, Stichting Ondernemend Leiden en VNO NCW Rijnland hebben de afgelopen tijd veelvuldig contact gehad over de behoefte aan bedrijventerreinen in de Leidse regio en de vraag of het aantal hectare in de Oostvlietpolder, dat voorheen ook was aangewezen als bedrijventerrein, voldoende gecompenseerd kan worden op andere locaties. Partijen hebben vandaag overeenstemming bereikt over een convenant op hoofdlijnen waarin afspraken staan hoe in de behoefte aan bedrijfsruimte anderszins kan worden voorzien.

Onverwachte wending in dossier Oostvlietpolder

.

Ruimte voor bedrijven in Leiden is schaars en daarom essentieel: bestaande bedrijven moeten kunnen uitbreiden en voor nieuwe bedrijven moet Leiden aantrekkelijk zijn om zich te vestigen. De Oostvlietpolder speelt hierin een belangrijke rol.Reeds in 2015 heeft Stichting Ondernemend Leiden samen met Bedrijfsleven Rijnland en VNO-NCW Rijnland beroep aangetekend tegen de gemeente Leiden inzake de Oostvlietpolder.

Geef uw mening over de gemeente!

.

Hoe staat het met de bedrijvigheid in jouw gemeente? Hoeveel faillissementen zijn uitgesproken in mijn gemeente? Hoeveel zzp-ers met een laag inkomen wonen er? Deze cijfers en meer nieuwe economische indicatoren op gemeenteniveau zijn vanaf nu te vinden op Waarstaatjegemeente.nl

Huidige spotlight

Uw foto
Dhr. Kasper Burgy
BURGY Bouwbedrijf
Bij BURGY gaan traditioneel vakmanschap en moderne bedrijfsvoering hand in hand. Klassiek bouwen is wat wij doen, voorop lopen in kwaliteitsontwikkeling ons doel. Ons specialisme is restauratie. Bij BURGY werken gemiddeld 80 mensen, waaronder ruim 20 leerlingen, die allen trots op hun werk zijn en het leuk vinden om creatieve oplossingen te bedenken. Kortom, mensen met liefde voor hun vak. Wij leiden zelf onze medewerkers op, want restaureren is een continu leerproces. Zij zijn ons grootste kapitaal en de toekomst van het ambacht.

Secretariaat

Stationsweg 26
2312 AV Leiden
E. info@bvleiden.nl
T. 071 5127885
Bereikbaar op ma. di & do.

Nieuwsbrief