Werken aan een toekomstplan voor elk winkelgebied in de Leidse regio

.

Wellicht heeft u er over gehoord of actief meegewerkt aan de regionale Retailvisie. In deze visie werken ondernemers en gemeenten in de Leidse regio samen om haar winkelgebieden te versterken. De trends en ontwikkelingen in o.a. consumentengedrag laten zien dat actie op retailgebied gewenst is.
De gezamenlijke regionale visie geeft richting. Het is nu in eerste instantie aan de ondernemers om de visie om te zetten in concrete plannen voor de toekomst. Omdat we begrijpen dat dit tijd en expertise kost, helpen landelijke en lokale experts u. De inzet van deze experts valt onder Economie071. Economie071 is een regionaal samenwerkingsverband waar ook ondernemers in vertegenwoordigd zijn.

Kennis & Kunde workshops voor Leidse regio

.

Vanuit Economie071 ondersteunen we graag ondernemerschap en (jong) talent. Dat draagt bij aan een gunstig vestigingsklimaat en een bruisende regio. Daarom hebben we het voor regio-ondernemers mogelijk gemaakt om aan te haken bij twee Kennis en Kunde workshops van Centrum Management Leiden. Hierin leer je praktische vaardigheden die direct toepasbaar zijn binnen je bedrijf. De workshops zijn gratis, dus maak gebruik van deze unieke kans om andere ondernemers te ontmoeten en nieuwe kennis op te doen.

BV Leiden lid HiFi Overgaauw weer in de prijzen

.

Al twee jaar op rij de beste HiFi-winkel van Nederland zijn. Dat is wat BV Leiden lid HiFi Overgaauw is. Elke dag wordt er hard gewerkt om die titel in ere te houden. De titel wordt verkregen door het aantal uitgebrachte stemmen in combinatie met beoordelingen van klanten.

De klanten hebben dit al 2 jaar mogelijk gemaakt en dat maakt de Award nog gewilder voor HiFi Overgaauw. “Het is een waardering dat je het zo goed mogelijk probeert te doen. Dat de nieuwe Jugendstill ruimte vol High end audio, waar alle workshops en informatie/luistersessies voor klanten in samenwerking met leveranciers plaatsvinden, een positief effect heeft gehad, was blijkbaar de extra push die nodig was om deze Award in de wacht te slepen. Iedere stem telt!”

Huidige spotlight

Bedrijfslogo
Mevr. K. van Oort
Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden
voorzitter college van bestuur

Secretariaat

Stationsweg 26
2312 AV Leiden
E. info@bvleiden.nl
T. 071 5127885
Bereikbaar op ma. di & do.

Nieuwsbrief